Ocena stanu termicznego różnych bloków


Firma wykonująca pomiary kamerą termowizyjną poznań może przyjmować zlecenia zarówno od osób prywatnych, jak i właścicieli bloków mieszkalnych. Są oni zobowiązani do wykonywania przeglądów stanu termicznego różnych bloków niezależnie od tego, jak dawno zostały one postawione. Pomiary termowizyjne poznań pozwalają ustalić zarówno ogólny stan ocieplenia budynku, jak i temperaturę odczuwalną w poszczególnych mieszkaniach. Dzięki temu można uszczelnić ocieplenie bloków w taki sposób, żeby zrobiło się cieplej w poszczególnych mieszkaniach.

Badania termowizyjne poznań wykonywane są również w celu znalezienia przyczyn powstawania zawilgoceń w blokach, których przyczyną może być między innymi nieszczelność izolacji cieplnej. Wykorzystywane w czasie przeprowadzania inspekcji cieplnej kamery termowizyjne poznań są w stanie uchwycić praktycznie wszystkie nieszczelności powstałe w izolacji cieplnej, które mogą potem zostać uszczelnione. Dzięki temu poprawi się ogólny stan budynku, a istniejąca w nim wilgoć zacznie zanikać.